KOSTEN EN VERGOEDINGEN FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar, maar hoe het precies vergoed wordt zit complex in elkaar. De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van hoe hoog het aanvullende pakket is en of het gaat om een chronische of een niet chronische aandoening.

 

Apex Fysiotherapie en Manuele Therapie heeft in 2023 en 2024 met elke zorgverzekeraar een contract behalve: ENO en Zorg en Zekerheid.

 

FYSIOTHERAPIE UIT DE BASISVERZEKERING
Chronische aandoeningen worden vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde is wel dat deze aandoeningen moeten voorkomen op een lijst met aandoeningen die door de politiek wordt bepaald. Op deze lijst (de lijst van Borst) staan bijvoorbeeld aandoeningen als een hersenbloeding, ziekte van Parkinson, operaties aan gewrichten en frozen shoulders. Op de lijst van Borst staat ook hoe lang er behandeld mag worden. Want sommige chronische indicaties zullen herstellen, zoals een nieuwe heup of knie, waardoor de machtiging na 1 jaar stopt. Maar andere aandoeningen zullen niet herstellen zoals een hersenbloeding of de ziekte van Parkinson. Voor deze aandoeningen geldt dat men een machtiging heeft voor onbepaalde tijd. Hier vindt u de lijst.

VERWIJZING VAN DE ARTS
Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie is dat er een verwijzing nodig is van de behandelend arts. Als u langer dan één jaar onder behandeld bent, moet er elk jaar een nieuwe verwijzing worden afgegeven door de verwijzend arts.

DE EERSTE 20 ZITTINGEN
De kosten bij een chronische aandoening worden dus vergoed uit de basisverzekering. Maar dit geldt helaas niet voor de eerste 20 zittingen. Dit een bezuinigingsregel van de politiek en houdt in dat de eerste 20 zittingen uit het aanvullende pakket worden betaald. Als u geen aanvullend pakket heeft afgesloten bij de zorgverzekeraar of als u beperkt bent verzekerd (bijvoorbeeld maar 9 zittingen), dan zullen de zittingen die niet worden vergoed uit het aanvullende pakket voor eigen rekening zijn. De hoogte van de tarieven bij Apex Fysiotherapie en Manuele Therapie zijn nagenoeg hetzelfde als de tarieven die de zorgverzekeraars aan ons vergoeden en kunt u de tarievenlijst onderaan deze pagina vinden.

EIGEN RISICO BASISVERZEKERING
Een andere bezuinigingsregel is het eigen risico. Dit is ook weer een regel die door de politiek is bepaald en deze regel gaat alleen over de basisverzekering. Als u kosten maakt die vergoed worden uit de basisverzekering, zullen in 2016 de eerste €385 voor eigen rekening zijn.

FYSIOTHERAPIE VERGOEDING UIT DE AANVULLENDE VERZEKERING
Niet chronische aandoeningen worden uit het aanvullende pakket vergoed. De meeste rugklachten, nekklachten, heupklachten en knieklachten vallen hier bijvoorbeeld onder.

Elk zorgverzekeraar heeft verschillende aanvullende pakketten en deze gelden over een kalenderjaar.