KLACHTENREGELING

HEEFT U EEN KLACHT?
Bent u niet tevreden over de behandeling van uw fysiotherapeut? Of heeft u een klacht over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Maak dit dan kenbaar. Daar helpt u uzelf maar ook ons mee.

IN GESPREK
Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw behandeld fysiotherapeut. Mocht dit gesprek met uw fysiotherapeut geen oplossing bieden, kunt u altijd terecht bij de praktijkeigenaar.

KLACHTENCOMMISSIE
Als een gesprek met de fysiotherapeuten van Apex Fysiotherapie en Manuele Therapie geen oplossing biedt voor uw klacht kunt u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF, waar Apex Fysiotherapie en Manuele Therapie bij aangesloten is.

Voor meer informatie over de klachtenregeling verwijzen wij u naar de folder “Klachtenregeling” in de wachtkamer of verwijzen wij u naar de website.